Vrchní státní zastupitelství a Vrchní soud v Praze,

Náměstí hrdinů 1300, Praha 4

Popis prací:

V roce 2015 jsme provedli kompletní pravidelnou revizi el. spotřebičů podle ČSN 33 1600ed.2 jak pro státní instituci Vrchního státního zastupitelství, tak pro orgány Vrchního soudu v Praze.

Dále jsme provedli celkovou revizi pevné el. instalace podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 a soustavy hromosvodu podle ČSN 34 190 a ČSN EN 62 305-1,4 v celém objektu Vrchního soudu v Praze. Při tomto typu revize provádíme, mimo jiné, i infračervené skenování el. instalace infrakamerami FLIR (příloha barevné infrafoto). Tento způsob revize nám dává jedinečnou možnost zachytit případnou rodící se poruchu či přetížení v elektrické instalaci v samém zárodku a zajistit potřebná opatření pro zamezení výpadů či dokonce škod na zařízení.