Školení

Školení a zkoušky dle §14 vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb. v rozsahu §4, §5, §6, §7, §8 a §10.

Typy školení: