Revize elektrických spotřebičů

Provádíme pravidelné revize elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2.

Důležitou složkou naší práce je v rámci revizí elektrických spotřebičů i zastupování našich klientů při jednání s orgány státní správy, a tedy ochrana klientů před finančním postihem ze strany orgánů Státního odborného dozoru, které mohou vyplynout z neznalosti platných právních a technických předpisů. 

Cílem našich revizí je:

Pro revize elektických spotřebičů používáme špičkové revizní přístroje Secutest 0701/0702 S II renomovaného německého výrobce měřicí techniky Gosen Metrawatt.

Můžeme nabídnout:

Příklady skupin elektrospotřebičů spadajících do působnosti normy: