Revize elektrických lékařských instalací a laboratorních přístrojů

ČSN 33 2000-7-710 stanoví požadavky na provádění revizí elektrických lekářských instalací a laboratorních přístrojů.

Pro provádění těchto revizí máme platná oprávnění a osvědčení.

Můžeme nabídnout:

Provádíme: