Revize elektrických instalací

Provádíme výchozí, pravidelné revize elektroinstalací podle ČSN 33 2000-6 v institucích, úřadech státní správy i firmách.

Důležitou složkou naší práce je i zastupování našich klientů při jednání s orgány státní správy, a tedy ochrana klientů před finančním postihem ze strany orgánů Státního odborného dozoru, které mohou vyplynout z neznalosti platných právních a technických předpisů. 

Po odborné práci našich revizních techniků není nutné znovu zvát elektroinstalační firmu k odstranění závad. Revize elektrických instalací můžeme provádět včetně oprav.

Náročnější opravy zjištěných závad lze řešit po domluvě.

Cílem našich revizí je:

Můžeme nabídnout:

Provádíme: