Infrasnímky

Při revizích, kontrolách a diagnostice elektrických instalací, rozvaděčů, strojů a zařízení používáme infrakamery FLIR.

V rámci revizí navíc provádíme na páteřních elektrických rozvodech tepelné skenování infrakamerami FLIR ZDARMA!

Infrasnímkování je cenným nástrojem při revizích, tepelné skenování pomůže odhalit případné skryté závady na elektrických rozvodech.

Lze je využít i k ověření výsledků oprav.

Infraskenování provozních teplot provádíme s přihlédnutím k požadavkům ČSN 33 2000-5-523 čl.0N5, čl.0N7, dále ČSN 33 2000-5-523 čl.N16, čl.N17.

Ilustrační infrasnímky skutečného stavu elektrických zařízení a elektrické instalace s dovoleným oteplením do 40°C. Zjištěná skutečná teplota v některých případech dosahovala až k 270°C!