Generální finanční ředitelství finančních úřadů v Praze,

Lazarská 15/17, Praha 1

Popis prací:

Pro GFŘ provádíme pravidelné revize všech elektrických zařízení a to v objektech:

Provádíme revize el. spotřebičů podle ČSN 33 1600ed.2, revizi pevné el. instalace podle ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 a soustavy hromosvodu podle ČSN 34 190 a ČSN EN 62 305-1,4, revize el. pracovních strojů podle ČSN EN 60 204-1, revize el. instalace plynových kotelen, revize el. nouzového osvětlení podle ČSN EN 50 172, revize a zkoušky ústředen a systému nouzového zvukového systému místního rozhlasu podle vyhl. č. 246/2001Sb. a ČSN EN 60 849.