Časté dotazy

Revizní technik a revize. Kdo to je a co to vlastně znamená?

Revizní technik je pro svého klienta odborným znalcem a jeho „advokátem" v oboru elektro, protože přejímá zodpovědnost za stav jeho elektrických zařízení! Je tedy velmi dobrým spojencem majitele elektrické instalace, strojů či spotřebičů. 

Revizní technik dokáže odhalit nebezpečí a poukázat na rizika spojená s provozováním nevhodných či dokonce nevyhovujících a nebezpečných zařízení. Naši revizní technici postupují „ruku v ruce" s pověřenými pracovníky objednatele tak, aby v průběhu vlastní revize jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou zasahovali  do provozu pracovišť našich klientů.

Za samozřejmost pak považujeme, že naše práce na uživatelsky citlivých odděleních (například hlavní rozvodny, serverovny, plynové kotelny, ...) provádíme např. ve večerních a nočních hodinách či o víkendech. 

A nejen to! Vyskytne-li se problém, naši revizní technici Vám dokáží najít, navrhnout i realizovat řešení!

Z podstaty věci tedy vyplývá, že dobrý "revizák" může ušetřit majiteli elektrických zařízení mnoho prostředků a nesnází už jenom tím, že odhalí problémy dříve, než skutečně nastanou. Ruku na srdce, kdo z nás ještě nezaslechl ve zprávách, že hasiči určili jako příčinu požáru závadu na el. instalaci?! A to nechci zmiňovat fakt, že pojišťovny škody způsobené elektrickým zařízením, které nemělo platnou revizi, ze Zákona ( a velmi rády ! ) neuhradí, neb: „porušení Zákona se nepojišťuje...", o možných sankcích ze strany orgánů Stáního odborného dozoru ani nemluvě.

Skutečnost, že každý náš revizní technik je držitelem platných oprávnění a osvědčení orgánů Státního odborného dozoru - Technické inspekce České republiky - TIČRu (dříve Institutu technické inspekce  - ITI) a navíc pojištění naší společnosti u pojišťovny ALIANZ, a.s. na škodu způsobenou provozní činností do výše 50 mil. Kč, dává našim klientům záruku, že jejich rozhodnutí svěřit revize elektrických zařízení naší společnosti bylo krokem správným směrem. 

Provedením revize ale naše práce pro klienta nekončí! Pokud budete mít kdykoli později dotaz či problém s „elektrikou", stačí nám zavolat! Na rozdíl od okřídleného přísloví u nás platí, že dobrá rada není drahá, aneb odborné poradenství a 1. pomoc pro klienty jsou u nás ZDARMA:-)

Proč provádět revize elektrozařízení?

Revize elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, ručního elektrického nářadí, rozvaděčů a strojů certifikovaným dodavatelem revizních prací je zakotveno v Zákoníku práce (Zákon č. 174/68 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 488/2000 Sb.).

Hlavním důvodem je bezpečnost a jistota provozovatele objektu i uživatelů při provozování elektrických rozvodů, elektrozařízení a elektrospotřebičů.

Také periodické (opakované) revize elektro mají své zákonné ustanovení - bez nich pozbývá po vypršení výchozí revize její platnost.

Neplatná ("propadlá") revize elektro je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci a může být citelně postižena inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách či vyšetřování pracovních úrazů a majetkových škod.

Neexistující doklad či "propadlá revizní zpráva" je vždy orgánem státního odborného dozoru a pojišťovnami pokládána za důkaz, že viníkem úrazu je provozovatel objektu či zařízení, na němž úraz nastal.

Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá účinnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.